Hos NoiseAway får vi kun udført korrekte målinger af støj og efterklangstider, nemlig 100% uvildige målinger.

Crecea kontakt person:

 • Jan Krüger, tlf. 21 68 71 35
 • E mail jkr@crecea.dk
 • Hjemmeside: www.crecea.dk
 • Hovednummer: 70 10 86 00

Tre trin så har du sikkerhed for god akustik.

 1. Book måling
 2. Målinger bliver lavet
 3. Du får en færdig rapport som du kan sende til hvem du ønsker skal hjælpe dig videre gennem processen.

Se priser nederst på siden.

 

En støjfuld arbejdsdag kan være belastende for arbejdsmiljøet og kan give de påvirkede varige høreskader, ligesom høj eller generende støj også virker trættende og påvirker koncentrationsevnen.

CRECEA har mange års erfaring i at måle, vurdere og rådgive om støj. Med rådgivning fra CRECEA får du kendskab til støjniveauet på din virksomhed og brugbare råd om, hvordan du dæmper støjen. Du får viden om støj, støjens skadevirkning, og hvordan du kan undgå høreskader. Vi kan komme med forslag til støjbekæmpelse og forbedring af akustikken, og vi kan gennemføre de lovpligtige høreundersøgelser af medarbejderne.


Med rådgivning fra CRECEA sikrer virksomheden forbedret velvære og nedsætter risikoen for hørenedsættelse.

Støjmåling og –kortlægning

Hvis virksomheden ikke umiddelbart kan vurdere støjbelastningen, er der krav om, at der skal foretages relevante støjmålinger. CRECEA foretager støjmålingerne, typisk i form af en støjkortlægning. Det kan være målinger af enkelte maskiner, anlæg, hele bygningsdele eller endda hele virksomheden.

Vurdering og forbedringsforslag

Med udgangspunkt i støjforholdene og virksomhedens behov kommer CRECEA med forbedringsforslag, der sikrer en effektiv dæmpning af støjen og sikrer, at loven er overholdt.

Kontorer og institutioner

Støj på storrumskontorer kan være generende og forstyrrende. I skoler og daginstitutioner kan støjen endda være høreskadende. CRECEA kan bidrage med rådgivning og forbedringsforslag under en helhedsbetragtning, der tager højde for indretning, rummets egenskaber og adfærd.

Støjinstruktion

Lovgivningen kræver, at medarbejderne skal instrueres i de risici, der følger af støj, hvis støjbelastningen er over 80 dB(A). CRECEAs instruktionsmøder lever op til kravene vedr. lovpligtig støjinstruktion.

Akustik

I forbindelse med produktionslokaler og kontorer skal man være opmærksom på, at de akustiske forhold skal være tilfredsstillende. Det betyder i de fleste tilfælde, at reglerne i Bygningsreglementet og Arbejdstilsynets vejledning skal følges. CRECEA måler efterklangstid og gennemfører akustikberegninger og kommer med vurderinger og forslag til forbedringer.

Høreundersøgelser

Arbejde i støjfyldte omgivelser kan give høreskader, som er uoprettelige. Lovgivningen kræver, at medarbejderne skal tilbydes høreundersøgelser, hvis de udsættes for en støjbelastning over 80 dB(A).

Generel tekst om CRECEA:

CRECEA er en af landets ældste og største private konsulentvirksomheder inden for arbejdsmiljørådgivning med ca. 65 ansatte. CRECEA har gennem mere end 35 år oparbejdet en solid teoretisk og praktisk erfaring inden for rådgivning om alle aspekter af arbejdsmiljø, og rådgiver således om alt i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed, psykisk arbejdsmiljø og sundhed.
CRECEA er landsdækkende, og kunderne består af mange små og mellemstore virksomheder, men kundereferencen tæller også store landsdækkende koncerner, kommuner og brancheforeninger.

CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og er således godkendt til at rådgive virksomheder, der har fået et rådgivningspåbud af Arbejdstilsynet.

Pris

3.855,- for et standard klasselokale på 80 m2, samt en tillægspris på 1.799,- pr. lokale ved flere lignende lokaler i samme bygning/på samme adresse.

Denne pris indeholder:

 • Måling af efterklangstid af en arbejdsmiljøkonsulent efter Nordtest method               NT ACOU 053 (der kan anvendes skud i stedet for afbrudt støj).
 • Målingen udføres på et tidspunkt mellem kl. 6:00 og kl. 18:00.
 • Der må ikke være andre personer tilstede i lokalet og der må ikke forekomme forstyrrende støj i bygningen eller i omgivelserne.
 • Der leveres en rapport indeholdende:
  • Måleresultater
  • Vurdering i forhold til arbejdsmiljølovgivningen og tilknyttede vejledninger.
  • Oplysning om manglende ækvivalent absorptionsareal.

Tillægsydelser mod merpris (aftales individuelt med kunden):

 • Måling i lokaler, der afviger fra ovennævnte, fx mindre lokaler, komplekse lokaler, store lokaler eller haller.
 • Anbefalinger, løsningsforslag, faglig sparring.
 • Anden rådgivning.

Herudover kommer transportomkostninger, der faktureres med kr. 636,- pr køretime samt kilometergodtgørelse efter statens takster, beregnet fra konsulentens hjemsted.