Kort guide til hvordan du forbedre akustikken hjemme hos dig eller på din arbejdsplads

Husk at lyt til de forskellige lydbilleder ned af siden

Før du starter

 1. Start med at måle rummet op. Hvor mange kvadratmeter er der?
 2. Derefter måles lofthøjden (volumen i rummet spiller en stor rolle når vi snakker akustik)
 3. Hvordan er efterklangstiden i rummet?  Klap engang eller spring en ballon. Lyder det som lyden her under. (Læs mere om efterklangstid nederst på siden)

Eksempel på en lang efterklangstid:

Her ligger der både videoer og lydfiler.

Lang Efterklangstid.

Kort Efterklangstid.

Lydfil lang efterklangstid:

Du har nu mærket klangen i rummet og hvad så?

Har du en lang efterklangstid, som hørt i lyd filen, anbefaler vi at der ophænges absorbtionsmateriale som svare til  60-80% af gulvarealet. Dette vil typisk være et meget “hårdt rum” med høj loftshøjde.

I et almindeligt rum med normal loftshøjde, anbefaler vi at der som udgangs punkt skal ophænges absorbtionsmateriale svarende til mellem 25% – 30% af gulvarealet. Denne procent del afhænger ligeledes af rummets brug og hvor hårdt rummet er.

Absorbtionsmateriale kan være alt fra lofts og væg plader til op limning, akustikbilleder, stofbetrukne akustikpaneler og meget mere.

Vær opmærksom på

Vi anbefaler at det absorberende areal er jævnt fordelt i rummet måske i en kombination mellem akustik billeder og akustik på loftet. Jo mere jævnt fordelt akustikken er, jo bedre bliver lydbilledet i rummet efterfølgende. Du skal minimer zoner hvor der ikke er absorbenter.

Jo bedre fordeling af akustikken, jo bedre og mere ensartet lydbillede opnås der i lokalet.

Lydeksempel på før og efter der er monteret akustik

Her er begge lydfiler før og efter. I dette rum er monteret 80% af gulvarealet. Vi brugte 40mm akustik plader.

Før:

Efter:

Hvilke akustik plade tykkelser skal jeg vælge? 20 25 eller 40 mm.??

Vi har herunder beregnet tre scenarier på en kalkuleret efterklangstid i et rum af samme størrelse.

Bonus info:

Akustik løsningen med forskellige tykkelser på akustik pladerne kan være en fordel alt afhængigt af hvilke toner der skal absorberes.

Tilbage til Akustik scenarier.

I hvert scenarie er der en efterklangstid før implementering og efter implementering af et støj absorberende areal, der er beregnet 30% af gulvarealet i modellerne nedenfor.

Vi står klar til at hjælpe

Vi står klar til at hjælpe dig, uanset hvad du ønsker, så har vi løsningen.

Ring hvis du har spørgsmål. Ring +45 23 840 408

Hvad sker der når jeg forbedre akustikken?

 • Lydtrykket falder
 • Efterklangstiden forkortes
 • Taleforståelsen bedres
 • Støjudbredelsen sænkes (støjen fanges der hvor den opstår, så vi undgår hoppebold effekten. Hoppe bold effekten er når støjen reflekteres rundt mellem de hårde overflader og støjen bliver hængende i rummet lyt til lyd lang efterklangstid

Hvad får jeg ud af at forbedre akustikken?

Du opnår dette:

 • Et lavere stressniveau
 • En højere produktivitet
 • En bedret koncentrationsevne
 • Mindre træthed og udmattelse mv.
 • Bedere taleforståelse
 • Lavere hjerte rytme
 • Mindre risiko for varige høreskader
 • Giver forbedret livskvalitet til svagt hørende
 • Du undgår støj trappen hvor alle taler højere og højere for at trænge igennem

Der er langt flere grunde til af gennemføre akustik forbedringer Ring +45 23 840 408 for at høre mere.

Efterklangstid hvad er det?

Lyt til lang og kort efterklangstid ovenfor

En lang efterklangstid betyder, at det runger meget i et lokale – at der er langt ’ekko’.

En kort efterklangstid betyder, at lyden (støjen) hurtigt dør ud. Efterklangstid vurderes i følgende frekvensbånd 125-250-500-1000-2000 og 4000 Hz.

Det skal her nævnes, at de overstående krav til efterklangstid er ved nybyggeri og gennemgribende renoveringer – ikke ved løbende supplering med absorberende materiale. Det behagelige arbejdsmiljø med en passende efterklangstid skal dog altid tilstræbes.

Lydene vi normalt taler opdelt i Hz (hertz) = svingninger pr sekund)

(Link til Lyd video)

Akustik og støjdæmpning er vort fokus, både for private og erhverv.

I denne video presenter introducere vi lyden som er så vigtig for os dette er en lyd i de forskellige frekvenser som de er opdelt.

Den Akustik og lyd vi efterlader til vores kunder er vigtig for os, her er der et akustik indblik i hvad vores hverdag består af.

Lyden går fra 125 Hz til 2000 Hz og er det lyd spektrum hvor vi normalt via tale befinder os og derfor skal en korrekt støj dæmpning i dette område være så perfekt som muligt. Hos Noiseaway Akustik er det vigtigt at vi kommer rundt om jeres akustik udfordringer, vi laver opmåling, udregning, grafisk layout, rådgivning og akustik lyd måling også kaldet efterklangstids målinger.

Ring eller skriv til os vi hjælper dig videre i processen.

Ring til +4523840408

Skriv til  info@noiseaway.net